Organizačný výbor

Organizátor

Slovenská hepatologická spoločnosť

Prezident kongresu

Doc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. 

Vedecký výbor

MUDr. Svetlana Adamcová–Selčanová, PhD.

Doc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. 

Doc. MUDr. Martin Janičko, PhD.

Prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

Prof. MUDr. Pavol Kristian, PhD.

MUDr. Lenka Nosáková, PhD.

MUDr. Marián Oltman, PhD.

MUDr. Marek Rác, PhD.

Doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

Doc. MUDr. Mária Szántová, CSc.

Doc .MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.

MUDr. Daniela Žilinčanová

Organizačný výbor

Doc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. 

Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.

MUDr. Marián Oltman, PhD.

Sekretariát kongresu

TAJPAN s.r.o.

Mgr. art Peter Slovák

00421 911 454 294
peter.slovak@tajpan.com

Vyberte, prosím, spôsob registrácie