51. májové hepatologické dni

22.-24. máj 2024 | Hotel Patria, Štrbské Pleso

hlavná téma:

Súčasnosť a budúcnosť hepatológie

  • 00Dní
  • 00Hodín
  • 00minút
  • 00sekúnd

Vážení kolegovia, milí fanúšikovia hepatológie,

prijmite prosím naše srdečné pozvanie na 51.Májové hepatologické dni – výročný kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, ktorý sa bude konať v hoteli Patria na Štrbskom Plese v čase od 22.5.2024 – 24.5.2024.

Nosná téma Súčasnosť a budúcnosť hepatológie reflektuje skutočnosť, že 51. ročník vnímame ako istý začiatok novej éry v slovenskej hepatológii, kedy zavalení „tsunami“ steatotickej choroby pečene cítime čoraz nástojčivejšie potrebu spolupráce naprieč odbornými spoločnosťami a podpory mladej generácie. Výsledkom je aktívna účasť našich mladých kolegov nielen v odborných blokoch, ale aj v predsedníctvach, samostatný blok pracovnej skupiny Mladí hepatológovia a multiodborový blok.  Tradičnou súčasťou programu je blok o autoimunitných chorobách pečene, vírusových hepatitídach a cirhóze pečene. S potešením môžeme skonštatovať, že narastá počet originálnych prác od autorov naprieč celým Slovenskom, ktoré sme začlenili do hlavného programu, bloku Vária a bohatej posterovej sekcie. Aj to reflektuje skutočnosť, že hepatológia sa stala na Slovensku etablovaným odborom. Obohatením programu bude vystúpenie českých hostí, samostatná sekcia sestier a teaching area v abdominálnej ultrasonografii a elastografii.

Veríme, že tento kongres bude príležitosťou pre odborníkov rôznych disciplín aby sa spojili, zdieľali svoje poznatky a spoločne hľadali riešenia pre aktuálne problémy v oblasti hepatológie. Len spoločne môžeme dosiahnuť významný pokrok, ktorý prinesie prospech pacientom a posunie hranice nášho poznania v oblasti ochorení pečene.

Tešíme sa na stretnutie s Vami, dovidenia na Štrbskom Plese

MUDr. Sylvia Dražilová, PhD., univer. docent
prezidentka SHS o.z. SLS

doc. MUDr.Tomáš Koller, PhD.
vedecký sekretár SHS o.z. SLS

 

Miesto konania

RESIDENCE HOTEL & CLUB ****
Donovaly 198
976 39 Donovaly
Slovenská Republika


GPS súradnice:
V +19° 13´ 42″ S +48° 52´ 38″

Tel.: +421 48 4199 777
Mobil: +421 917 432 511
E-mail: reception@residencehotel.eu

Stránky určené odbornej verejnosti!

Ste odborný pracovník v zdravotníctve?

Tieto stránky sú určené odborným pracovníkom v zdravotníctve.
Informácie nie sú určené pre laickú verejnosť.

Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi vyhláseniami:

Potvrdzujem, že som osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Beriem na vedomie, že informácie obsiahnuté ďalej na týchto webových stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom v zmysle ustanovenia § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť.

Stránky určené odbornej verejnosti!

Ste odborný pracovník v zdravotníctve?

Tieto stránky sú určené odborným pracovníkom v zdravotníctve.
Informácie nie sú určené pre laickú verejnosť.

Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi vyhláseniami:

Potvrdzujem, že som osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Beriem na vedomie, že informácie obsiahnuté ďalej na týchto webových stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom v zmysle ustanovenia § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť.