51. májové hepatologické dni

22.-24. máj 2024 | Hotel Patria, Štrbské Pleso

hlavná téma:

Súčasnosť a budúcnosť hepatológie

  • 00Dní
  • 00Hodín
  • 00minút
  • 00sekúnd

Milí priatelia,

Prijmite prosím naše pozvanie na Májové hepatologické dni – výročné podujatia Slovenskej hepatologickej spoločnosti,  ktoré sa uskutočnia od 17.5.2023 do 19.5.2023 v hoteli Residence na Donovaloch. Skutočnosť, že ide o 50. ročník, je dôvodom na pozastavenie sa a rekapituláciu. Nosná téma – 50. rokov hepatológie na Slovensku – zrkadlí cestu, ktorú nám vydláždili naši predchodcovia – zakladatelia odboru Hepatológia.  Cestu, po ktorej kráčame v súčasnosti  – v ére pandémie obezity, metabolického syndrómu a pretrvávajúcej konzumácie alkoholu, ktoré sa neblaho podpisujú na zdraví pečene. V ére eliminačných aktivít na poli vírusových hepatitíd. V ére nového konceptu cirhózy pečene a rozvoja neinvazívnych metód hodnotenia fibrózy pečene. V ére rozkvetu intervenčnej rádiológie a hepatobiliárnej chirurgie. V ére funkčného programu transplantácií pečene na Slovensku.

V programe sú zakomponované všetky nosné témy, s ktorými sa stretáva hepatológ na lôžku alebo v ambulancii. S potešením môžme skonštatovať, že narastá počet originálnych prác od autorov naprieč celým Slovenskom. Aj to reflektuje skutočnosť, že hepatológia sa stala na Slovensku etablovaným odborom. Obohatením programu bude vystúpenie českých hostí a samostatná – programovo veľmi bohatá sekcia sestier.

 

Milí priatelia,

veríme, že jubilejný 50. ročník Májových hepatologických dní bude nielen tradičným stretnutím celej hepatologickej komunity, ale bude aj príležitosťou na spoločnú oslavu a poďakovanie tým, ktorí stáli pri jeho zrode. Pretože my dnes máme príležitosť stavať na pevných základoch. 

S úctou

MUDr. Sylvia Dražilová, PhD., univer. docent
prezidentka SHS o.z. SLS                                           

doc. MUDr.Tomáš Koller, PhD.
vedecký sekretár SHS o.z. SLS      

 

Miesto konania

RESIDENCE HOTEL & CLUB ****
Donovaly 198
976 39 Donovaly
Slovenská Republika


GPS súradnice:
V +19° 13´ 42″ S +48° 52´ 38″

Tel.: +421 48 4199 777
Mobil: +421 917 432 511
E-mail: reception@residencehotel.eu

Vyberte, prosím, spôsob registrácie

Stránky určené odbornej verejnosti!

Ste odborný pracovník v zdravotníctve?

Tieto stránky sú určené odborným pracovníkom v zdravotníctve.
Informácie nie sú určené pre laickú verejnosť.

Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi vyhláseniami:

Potvrdzujem, že som osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Beriem na vedomie, že informácie obsiahnuté ďalej na týchto webových stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom v zmysle ustanovenia § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť.