Sesterská sekcia

22. 5. 2024 | 9.00 – 11.30 hod.

Sesterská sekcia I.
Úloha sestry pri USG a elastografickom vyšetrení

23. 5. 2024 | 14.00 – 17.00 hod.

Sesterská sekcia II.
Prednášky