Elastografia v hepatológii

Stránku pripravujeme

23.5.2024 – Vstup na prednášky nie je obmedzený
8.30 – 11.00

Slovenská hepatologická spoločnosť v spolupráci so spoločnosťou InMed Slovakia s.r.o organizuje počas Májových hepatologických dní kurz abdominálnej sonografie a elastografie, počas ktorého odoznejú prednášky odborníkov:

  • prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. (Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni): Fyzikální principy ultrazvukové a elastografické diagnostiky

  • doc. MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D. (Interní klinika, 2.lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha): Metodika hodnocení fibrózy a steatózy jater při ultrazvukovém vyšetření

Školiace miesto I.

Termín: 23. 5. 2024

09.30 – 10:15
4 účastníci

10.15 – 11:00
4 účastníci

Zaregistrovaní účastníci

9.30 - 10.15 hod. 10.15 - 11.00 hod.
Miková Natália
Vörösová Tímea
Vnenčáková Janka
Ondejčíková Michaela
Škvarková Beáta
Vojtek Patrik
Szántová Mária
Riedlová Regina

Školiace miesto II.

Termín: 23. 5. 2024

09.30 – 10:15
4 účastníci

10.15 – 11:00
4 účastníci

Zaregistrovaní účastníci

9.30 - 10.15 hod. 10.15 - 11.00 hod.
Nosáková Lenka
Miškovičová Hedviga
Krajňák Ján
Heredošová Martina
Važanová Diana
Koky Tomáš
Szépeová Renáta
Martinková Diana

Registrácia

Kapacity sú naplnené, regstrácia už nie je možná.

Ulica, číslo popisné, mesto a PSČ