Abdominálna ultrasonografia

Stránku pripravujeme

Školiace miesto I.

Termín: 22. 5. 2024

09.00 – 10:00
doc. MUDr. M. Janičko, PhD
5 účastníkov – začiatočníci

10.15 – 11:15
MUDr. A. Gregušová, PhD
5 účastníkov – začiatočníci

Zaregistrovaní účastníci

9.00 - 10.00 hod. 10.15 - 11.15 hod.
Kučerová Katarína
Koky Tomáš
Mituník Jakub
Bartošová Mária
-
Németh Friderika
-
Gallová Zuzana
-
Tomáš Martin

Školiace miesto II.

Termín: 22. 5. 2024

09.00 – 10:00
doc. MUDr. T. Koller, PhD
5 účastníkov – pokročilí

10.15 – 11:15
doc. MUDr. M. Žigrai, PhD
5 účastníkov – pokročilí

Zaregistrovaní účastníci

9.00 - 10.00 hod. 10.15 - 11.15 hod.
Miškovičová Hedviga
-
Chachaľaková Judita
-
-
-
-
-
-
-

Registrácia

Ulica, číslo popisné, mesto a PSČ