Abstrakty

Pokyny k abstraktom

Termín prihlasovania abstraktov – vlastných prác je do 15. apríla 2023

Originálne práce budú ocenené nasledovne: 1. cena: 500 €, 2. cena: 400 €, 3. cena: 300 €