Teaching area

Stránku pripravujeme.

Školiace miesto I.

Termíny: 18. 5. 2023

9.00 – 10:00
4 účastníci – začiatočníci

10.00 – 11:00
4 účastníci – začiatočníci

Zaregistrovaní účastníci

9.00 - 10.00 hod. 10.00 - 11.00 hod.
Jakub Mituník
Adriana Polovková
Hoferica Jakub
Jana Andraščíková
Važanová Diana
Martina Heredošová
Zuzana Fedorová
Dominika Martinková

Školiace miesto II.

Termíny: 18. 5. 2023

9.00 – 10:00
4 účastníci – začiatočníci

10.00 – 11:00
4 účastníci – začiatočníci

Zaregistrovaní účastníci

Registrácia

9.00 - 10.00 hod. 10.00 - 11.00 hod.
Matej Schön
Natália Bystrianska
Jakub Gazda
Daniel Ján Havaj
Martin Tomáš
Karolína Kristína Šulejová
Želmíra Šuchová
Bednáriková Dana
Ulica, číslo popisné, mesto a PSČ